Ľudovít Paulis diskutoval s predstaviteľmi I. a II. OV SAV o jej transformácii

550

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis sa na pôde Slovenskej akadémie vied vo štvrtok 29.10.2020 zúčastnil na porade riaditeľov, predsedov vedeckých rád, členov Výboru snemu a Snemu SAV za I. a II. Oddelenie vied SAV. Porada s rovnakým programom pre III. OV SAV sa uskutoční 10.11.2020. Jesenné stretnutie z cyklu porád, ktoré pravidelne zvoláva Predsedníctvo SAV, sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii uskutočnilo v online priestore. Jediným a hlavným bodom stretnutia bola transformácia SAV na verejno-výskumné inštitúcie (VVI).

Veľmi si vážim, že pán štátny tajomník prijal pozvanie na túto našu poradu a verím, že si dnes zodpovieme mnohé otvorené otázky týkajúce sa transformácie,“ poznamenal pri úvodnom príhovore predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, ktorý odovzdal slovo štátnemu tajomníkovi.

Ľudovít Paulis zdôraznil, že súčasná doba poskytuje priaznivú situáciu a mimoriadnu príležitosť na dotiahnutie tohto procesu do úspešného konca: „Existuje na to spoločenská objednávka a k transformácii SAV sa prihlásila aj vláda SR vo svojom programovom vyhlásení. Je to príležitosť ako pre vás, tak aj pre nás na ministerstve a preto ponúkam moju súčinnosť.“

V procese transformácie SAV bola obnovená činnosť transformačnej komisie a SAV zriadila pracovnú skupinu, ktorá v koordinácii s ministerstvom školstva a vedením SAV hľadá prieniky a nastavuje jednotlivé postupy. Jej aktuálnym cieľom je príprava téz pre novelu Zákona o VVI, pričom zo strany štátneho tajomníka aj predsedu SAV odznelo odporúčanie pripraviť aj novelu Zákona o SAV.

Súčasťou bohatej diskusie boli najmä otázky ohľadom financovania a účtovného systému VVI; nastavovania hodnotiacich kritérii; hovorilo sa aj o potrebe vypracovania transformačného plánu, o optimálnej veľkosť VVI i o budúcom postavení študentov doktorandského štúdia.

Zápisy z oboch porád budú odoslané účastníkom v krátkom čase.

Prevzaté z Aktuality SAV