Kvantové previazanie z vtáčej perspektívy

957

Vážené dámy, vážení páni,

pozývam vás na vedecko-popularizačnú prednášku s názvom „Kvantové previazanie z vtáčej perspektívy“, ktorú prednesie hosť doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. z Katedry teoretickej fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Prednáška sa bude konať v stredu 8. 2. 2023 o 11:00 v Aule ústavov SAV na Watsonovej 47 v Košiciach.

Pozvánku s anotáciou môžete nájsť tu.

Informácie o prednášajúcom môžete nájsť tu.

Teším sa na vašu účasť.

 

S. Gabáni