KOZMOS: Červie diery a cestovanie v čase

1241

Cesta do minulosti nám môže pripadať ako námet sci-fi románu. Výskum medzinárodného tímu teoretikov pod vedením slovenského vedca Richarda Pinčáka však ukázal, že využitím červej diery a priestoru v podobe Möbiovej pásky by to bolo možné. Dokonca by to nenarušilo ani princíp kauzality. Táto téma je jednou z hlavných v najnovšom čísle známeho dvojmesačníka KOZMOS (5/2021). 

Koľkokrát v živote sme si povzdychli: „Keby sa dal vrátiť čas…“ Všetko by bolo iné, samozrejme, lepšie. Ideálne, ak by sme sa mohli vrátiť do minulosti s dnešnými znalosťami a skúsenosťami. Bez poznania histórie by sme pravdepodobne urobili tú istú chybu, kvôli ktorej sme chceli minulosť napraviť. A ktovie, možno sme sa už vrátili toľkokrát, že žijeme v najlepšej možnej prítomnosti… Čo ak by cestovanie v čase bolo naozaj možné? Využili by sme to? V tomto článku sa autori pokúsili populárnou formou zhrnúť fyzikálne možnosti cestovania (nielen) v čase a priniesť nový pohľad na tento problém, ak vezmeme do úvahy existenciu záporných dimenzií.

Text: R. Pinčák a M. Bombara