Košičan roka 2018

390Ústav experimentálnej fyziky v ankete Košičan roka 2018

bol nominovaný  v kategórii Subjekt, za sféru Vzdelávanie, veda a výskum „za vynikajúce odborné výsledky aj v čase, keď sa štát vedcom obrátil chrbtom“.

O ocenených v ankete Košičan roka 2018 sa rozhoduje v dvoch kolách.
Do 1. kola ankety predložila Nominačná komisia 10 osobností a 10 subjektov.

O tom, kto z nich postúpi do 2. kola, rozhodujú ľudia hlasovaním za jednu z osobností a jeden zo subjektov. Počet odovzdaných hlasov nie je obmedzený.

    – možnosti hlasovania sú:

    – SMS hlasovaním na číslo 6679 v tvare uvedenom pri vašom favoritovi,
    – online cez hlasovací formulár na www.kosicanroka.sk
    – offline cez hlasovací lístok zverejnený v denníku Košice dnes.

Ďalšie informácie a zoznam nominovaných nájdete na:
https://kosicednes.sk/kosican-roka/