Konferencia SCYR 2022

670

V piatok 8.  4. 2022 sa konala konferencia pre doktorandov na FEI TUKE s názvom SCYR: Scientific Conference of Young Researchers. 22. ročník tejto konferencie bol realizovaný online, podľa vzoru Živých IT projektov.

Medzi ocenenými bol aj jeden náš doktorand Ing. Bc. Marek Kuzmiak z Centra fyziky nízkych teplôt.

Srdečne blahoželáme!

Web konferenice: http://scyr.kpi.fei.tuke.sk/