Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022

1439

Využite priestor na odbornú prezentáciu, predstavenie vašich výsledkov, vedeckých štúdií a propagáciu pracovného tímu. Aktuálny XIV. ročník konferencie sa predstaví v novom dizajne. Aj tento rok sa bude udeľovať hlavná cena Prevedy za najlepší vedecký príspevok, ale aj množstvo ďalších cien.

Občianske združenie Preveda organizuje konferenciu určenú najmä pre mladých výskumných pracovníkov, PhD. študentov, ale aj bakalárov a diplomantov so zameraním primárne na vedy o živej prírode. Poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu, ponúka interaktívnu diskusiu na odborné témy a získanie plnohodnotnej publikácie príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie.

V rámci aktuálneho ročníka je pripravených celkovo desať zaujímavých tematických sekcií: Základná a klinická medicína, Biochémia, Biológia, Biofyzika, Mikrobiológia, Farmakológia a toxikológia, Chémia, Environmentalistika, Biotechnológia a Otvorená sekcia.

Termín pre prijímanie abstraktov je 1. júna 2022 (vrátane) a posterov, respektíve prezentácií je 3. júna 2022 (vrátane). Registrácia je už otvorená. Konferencia sa začína 6. júna 2022.

Registračný formulár, ako aj všetky potrebné informácie k registrácii, nájdete na stránke www.preveda.sk.

 

Text: Miroslav Ferko, ÚVS CEM SAV, v. v. i., Pavol Farkaš, CHÚ SAV, v. v. i.