Informačný seminár SAIA

983

22. február 2019


Informačný seminár agentúry SAIA

pre doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov; o štipendiách na zahraničné výskumné mobility, ktoré administruje SAIA, n. o.  Jedná sa najmä o Národný štipendijný program do celého sveta, Akciu Rakúsko – Slovensko a ďalšie možnosti štipendií v rámci bilaterálnych medzivládnych dohôd.

 

Seminár sa uskutoční v piatok, 22. februára v Aule ústavov SAV, Watsonova 47 od 11:00 hod. (predpokladaná dĺžka cca. 1 hod).