Európska škola fyziky a techniky nízkych teplôt v rámci EMP-H2020

501

Spoločné Centrum fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, v dňoch od 8.9.2019 do 18.9.2019 organizovalo európsku školu o fyzike a technike nízkych teplôt – Cryocourse 2019. Táto škola je prvým kryo-kurzom organizovaným v rámci projektu Európskej mikrokelvinovej platformy (EMP), ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci programu H2020 (www.emplatform.eu). Kryo-kurzu sa zúčastnilo 44 mladých vedeckých pracovníkov a PhD študentov z krajín Európskej únie a asociovaných krajín: Českej republiky, Fínska, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska, Španielska, Veľkej Británie, Izraela a Ukrajiny. Kryo-kurz bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V rámci teoretickej časti, ktorá prebiehala v kongresovom centre Thermal Šírava pri Michalovciach, účastníci školy absolvovali 24 fyzikálno-metodických prednášok. Praktická časť kryo-kurzu sa konala v Centre fyziky nízkych teplôt v Košiciach, kde bolo pre účastníkov pripravených päť tematických praktických cvičení. Navyše, účastníci kryo-kurzu mali možnosť absolvovať exkurziu v spoločnosti U. S. Steel Košice, kde sa oboznámili so zariadeniami na výrobu kvapalného dusíka, kyslíka a argónu z predtým skvapalneného vzduchu a s ich využitím v hutníckom priemysle.

Text a fotky: P. Skyba

Účastníci školy Cryocourse 2019 pred kongresovým centrom.

Na praktických cvičeniach v Košiciach.

Exkurzia do spoločnosti U.S. Steel Košice.