Európska noc výskumníkov na Slovensku

1190

Tento rok sa festival vedy uskutoční 24. 9. 2021! Všetko o noci výskumníkov na Slovensku sa možno dozvedieť na stránke nocvyskumnikov.sk.

Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Mottom 15. ročníka bude „Vyskúšaj to! Je to veda.“, ktorým chceme návštevníkov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok vo festivalových miestach chceme návštevníkom ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Naším cieľom je podnietiť mladých ľudí aj širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a ich prostredníctvom lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Hlavná téma bude reflektovať aj aktivitu Vedecký kuriér, v rámci ktorej budeme distribuovať sety s pokusmi pre žiakov na školy po celom Slovensku. Okrem toho, chceme toto témou poukázať aj na potrebu verifikovania teoretických poznatkov a kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 101036038.  Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy.

Podujatie sa uskutočńuje pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Záštitu nad podujatím prevzali aj:

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová,

predseda Bratislavaského samosprávneho kraja Juraj Droba,

predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský,

primátor mesta Bratislava Matúš Vallo.