EMP User Meeting 2022 vo Vysokých Tatrách

1807

V dňoch 18. až 22. septembra sa v Hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách konal v poradí štvrtý User meeting riešiteľov projektu European Microkelvin Platform (EMP) a užívateľov experimentálnych zariadení poskytovaných konzorciom EMP v rámci tzv. Trans National Access (TNA). Vedeckí pracovníci z Centra fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV v Košiciach hostili vyše 45 účastníkov z rôznych európskych špičkových laboratórií, kde sa študujú kvantové fyzikálne javy a technológie pri ultranízkych teplotách.

Viac sa možno dočítať na stránke konferencie tu.