DoktoGrant – granty pre doktorandov SAV

223

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci schémy grantov pre doktorandov SAV v r. 2019


Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí dňa 9. 5. 2019 schválilo vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí v rámci schémy grantov pre doktorandov SAV v roku 2019.

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 1. 6. 2019
  • Konečný termín na podávanie žiadostí: 31. 8. 2019
  • Termín výsledkov hodnotenia žiadostí: december 2019
  • Trvanie realizácie projektov: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

 

Viac informácií o projekte a postupe ako požiadať o príspevok nájdete na webstránke programu.