D-brány ako možné prepojenie medzi rôznymi energetickými škálami v kontexte gravitácie

1274

Teoretický fyzik z nášho Ústavu experimentálnej fyziky, RNDr. Richard Pinčák, PhD. spolu s kolegami z Talianska, Dánska, Saudskej Arábie a Kanady publikovali nedávno v známom časopise International Journal of Geometric Methods in Modern Physics Vol. 18, No. 14 (December 2021) veľmi dôležitý článok z oblasti kozmológie s názvom: „A topological approach for emerging D-Branes and its implications for gravity”.

Tím výskumníkov, zložený z troch matematikov a dvoch teoretických fyzikov, zaviedol a aplikoval na gravitáciu model založený na špeciálnych geometrických varietách, takzvaných PNDP-varietách, a to úplne novým spôsobom v kontexte vznikajúcej gravitácie a D-bránového modelu vesmíru (viď. obrázok kde náš viditeľný vesmír sa javí ako bod na Calabiho–Yauho manifolde). Článok vychádza z predpokladu, že na fundamentálnej úrovni môže byť D-brána tvorená „objektami“ (PNDP-manifoldami), ktoré sa vynárajú bodovo, teda s nulovým virtuálnym rozmerom, a ktoré spolu „interagujú“. Práca predstavuje a popisuje diskrétny pôvod gravitácie. Táto teória s diskrétnymi gravitačnými účinkami predpovedá, že šírenie rôznych vlnových dĺžok je mierne odlišné kvôli skutočnosti, že vyššie energie sú citlivejšie na základnú mikroskopickú štruktúru ako vlnové dĺžky s nižšou energiou. Takmer akékoľvek experimenty, ktoré sú dostatočne citlivé na to, aby rozlíšili malé diskrétne posuny vektorových veličín v systémoch častíc, ktoré sa voľne šíria v gravitačnom poli, by boli v zásade potenciálnym kandidátom na experimentálne testy. Ale stále to bude ťažké, pretože veľkosť diskrétneho „skoku“ bude veľmi malá, ale vždy bližšie k realite ako predpoveď strunovej teórie v rozmeroch plankovských dĺžok.

Viac informácii o aktuálnej problematike napísaných populárnou formou sa možno dočítať na stránkach časopisu Reccom Magazine v príspevku s názvom „New possible link between different energy scales in the context of gravity “.