Cestovanie v čase sa stáva skutočnosťou

1297

Teoretický fyzik z ÚEF SAV, RNDr. Richard Pinčák, PhD. spolu s kolegami z Talianska, Dánska a Saudskej Arábie publikovali nedávno v známom časopise Universe veľmi dôležitý článok z oblasti kozmológie s názvom The “Emerging” Reality from “Hidden” Spaces, ktorý vyvolal obrovský záujem vedcov hneď po jeho vyjdení a momentálne patrí medzi tzv. Highly Accessed Articles.

Práca predstavuje nové aspekty konceptu „vznikajúceho priestoru“ ako geometrického / topologického prístupu v kozmologickej oblasti a poukazuje na priamy vzťah medzi strunami a temnou hmotou. Prístup uvedený v publikácii ukazuje, že realita, akú pozorujeme, môže byť „objavujúcou sa“ časťou zložitejšej skrytej štruktúry. Doktor Pinčák so spoluautormi matematicky dokázali, že môžeme cestovať v čase, ale iba ako pozorovatelia, ktorí nie sú schopní manipulovať s udalosťami, takže nebudú schopní zmeniť minulosť, ale iba ju vystopovať. Použitím pôvodného prístupu založeného na myšlienke tzv. „paradoxu starého otca“, by to nebolo možné nijako uskutočniť. V tejto súvislosti získava väčší význam prístup založený na teórii strún, a inovatívny aspekt spočíva v možnosti, že struna vznikne z interakcie medzi konkrétnymi dimenziami vesmíru (viď obrázok).

Viac informácii o aktuálnej problematike napísaných populárnou formou sa možno dočítať na stránkach časopisu Reccom Magazine v príspevku s názvom „A chance to travel in time through the emerging reality from hidden spaces“.

Ďalšie linky k tejto téme:

Televízne noviny TV Markíza 10. 4. 2021

 

Text: R. Pinčák a S. Gabáni