Ceny SAV za rok 2021

2160

Slovenská akadémia vied každoročne oceňuje svojich špičkových vedeckých pracovníkov a pracovníčky. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia ich tvorivej činnosti. Akadémia ceny udeľuje za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej práci, za výsledky dosiahnuté v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a za popularizáciu vedy. Tohtoročné slávnostné podujatie sa uskutočnilo 30. júna 2022 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

„Cena SAV je pre vedca akadémie najcennejším a najvýznamnejším ocenením, sú za ňou roky driny a odriekania,“ uviedol v príhovore predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a zdôraznil, že snahou SAV je, aby sa cena nedevalvovala. „Prajem vám aj celej akadémii, aby toto ocenenie znamenalo vrchol v oceňovaní, a aby sme spoločnosť nemuseli presvedčovať, že veda a výskum sú pre ňu nevyhnutné.“

Za ocenených vedcov vystúpil Slavomír Michálek, ktorý poďakoval za tohtoročné ceny. „Sme súčasťou veľkého tresku SAV, ktorým chceme dokázať celému okoliu, že veda a výskum majú optimistickú budúcnosť,“ uzavrel ďakovaciu reč.

Súčasťou slávnostného ceremoniálu boli hudobné bloky popredného slovenského violončelistu Jozefa Luptáka.

Ústav experimentálnej fyziky, v. v. i. získal hneď niekoľko cien:

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2021 získal kolektív výskumnej skupiny Amyloidné štruktúry proteínov oddelenia biofyziky ÚEF SAV, v. v. i., pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej, DrSc., v zložení: RNDr. Andrea Antošová, PhD., RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD., RNDr. Diana Fedunová, PhD., RNDr. Miroslav Gančár, PhD., a RNDr. Jozef Marek, PhD. Cena bola udelená za výsledky dosiahnuté v oblasti štúdia amyloidnej agregácie proteínov a identifikáciu látok pre terapiu amyloidných ochorení.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2021 pre mladých pracovníkov získal RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., z oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV, v. v. i., za výsledky dosiahnuté v oblasti štúdia výskumu kozmického počasia pomocou metód strojového učenia.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce za rok 2021 v oblasti štúdia magnetických nanočastíc meniacich vlastnosti tradičných materiálov a otvárajúcich nové aplikačné možnosti si prevzal kolektív oddelenia fyziky magnetických javov ÚEF SAV, v. v. i., v zložení: RNDr. Marianna Baťková, PhD., RNDr. Veronika Lacková, PhD., RNDr. Jozef Kováč, CSc., doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., Ing. Matúš Molčan, PhD., Ing. Katarína Paulovičová, PhD., RNDr. Michal Rajňák, PhD., RNDr. Milan Timko, CSc., RNDr. Natália Tomašovičová, CSc., a RNDr. Katarína Zakuťanská, PhD.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivých nápadov a motivácie pri ďalšej vedecko-výskumnej činnosti.

Prevzaté z Aktuality SAV.

Pozri tiež: Správy RTVS (1. 7. 2022, 19:00)