Oznámenie o konaní obhajoby PhD práce

800

Dňa 26. septembra 2018 o 13.00 h. sa uskutoční v seminárnej miestnosti SJ2S07 – LIDA na ÚINF PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, obhajoba dizertačnej práce doktoranda Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, RNDr. Mateja Nikoroviča.

Oznámenie (.pdf)