Akreditácia ústavu za obdobie 2016-2021

1920

V súlade s ustanoveniami Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV sa dňa 20. októbra 2022 od 9.00 hod. uskutoční zasadnutie členov Akreditačnej komisie SAV, vedenia a pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. kvôli hodnoteniu činnosti organizácie. Zasadnutie sa bude konať v zasadacej miestnosti AULA, Watsonova 47, Košice.

Členovia panelu: prof. Helmuth Weissert, prof. Bart De Moor, prof.  Valeria Nicolosi, prof. Martin Pohl, prof. Jaroslav Fabián

Členovia SAV: Dr. J. Gálik (Snem SAV), Dr. M. Venhart, prof. P. Samuely, Dr. M. Radvanský, Dr. P. Siman, Dr. M. Omastová, Dr. K. Muráňová

Program:

9.00  –  9.05   Opening and introduction, Section I Vice President and Evaluation Panel Chair

9.05  –  9.40   Presentation of the institute and its activities (director and/or representatives of selected research teams)

9.40  – 10.15   Discussion to the presentation and to the questionnaire

10.15 – 10.45   Discussion with institute research community

10.45 – 11.15   Discussion with PhD students and young scientists

 

Pozvánku a program zasadnutia možno nájsť tu.