Webinár o najlepšom výsledku ÚEF SAV za rok 2020 v kategórii medzinárodná spolupráca

503

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývam vás na celoústavný webinár, ktorý sa uskutoční dňa 30. 9. 2021 o 11:00 na linku:

https://uefsav.webex.com/meet/gabani

O najlepší výsledok ÚEF za rok 2020 v kategórii medzinárodná spolupráca sa s nami podelí kolegyňa z Oddelenia biofyziky RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD., ktorej prednáška má názov:

Štúdium mechanizmov amyloidnej agregácie proteínov a dizajn inhibítorov“ (abstrakt)

 

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom

Slavo Gabáni

(vedecký tajomník ÚEF SAV)