Publikačná činnosť

Varcholová, Dagmara

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • ŠUĽOVÁ, KatarínaOROSZOVÁ, LenkaVARCHOLOVÁ, DagmaraSAKSL, Karel. Development of materials for solid state hydrogen storage. In Solid State Phenomena, 2023, vol. 341, p. 3-9. (2022: 0.211 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1012-0394. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-y5p0b0 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
  • ŠUĽOVÁ, KatarínaVARCHOLOVÁ, DagmaraMOLČANOVÁ, ZuzanaBALLÓKOVÁ, Beáta – MÖLLMER, Jens – JASMINSKÁ, Natália – LAZAR, Marián – BRESTOVIČ, Tomáš – PODOBOVÁ, MáriaDŽUNDA, RóbertMOTÝĽ, RastislavSAKSL, Karel. Multicomponent metal alloys tested for hydrogen storage. In Metal 2022 : 31st international conference on metallurgy and materials. Brno, 18.-19.5.2022. – Ostrava : Tanger Ltd., 2022, p. 339-344. ISBN 978-80-88365-02-0. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metal 2022 : international conference on metallurgy and materials) Typ: AFC
  • OROSZOVÁ, LenkaŠUĽOVÁ, KatarínaVARCHOLOVÁ, DagmaraSAKSL, Karel. Solid state materials for deuterium storage. In Hydrogen Days 2023 : 13th international conference on hydrogen technologies. Praha, 29.-31.3.2023. – Praha : The Czech Hydrogen Technology Platform, 2023, p. 66. ISBN 978-80-907264-5-1. (Hydrogen Days 2023 : international conference on hydrogen technologies) Typ: AFG