Publikačná činnosť

Hrubovčáková, Monika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • ĎAKOVÁ, LenkaCSANÁDI, TamásHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, AlexandraNAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária – VASKOVÁ, I. – DUSZA, Ján. Processing and mechanical properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C. In Materials Science Forum, 2023, vol. 1082, p. 84-89. (2022: 0.185 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-s8gm7c (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADMB
  • ĎAKOVÁ, LenkaMEDVEĎ, DávidANDREJOVSKÁ, JanaHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, Alexandra – VASKOVÁ, I. – DUSZA, Ján. Tribological properties of high-entropy carbides. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 61-62. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
  • HRUBOVČÁKOVÁ, MonikaCSANÁDI, TamásSEDLÁK, Richard**KOVALČÍKOVÁ, AlexandraSHEPA, IvanMÚDRA, ErikaSOPČÁK, Tibor – ÜNSAL, Hakan – TATARKO, Peter – ŠAJGALÍK, Pavol – DUSZA, Ján. The effect of SiC whiskers addition on the microstructure and mechanical properties of a (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C-SiC composite. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24179-24186. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.239 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADCA
  • KORIBANICH, IhorMÚDRA, ErikaSHEPA, Ivan**HRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, Alexandra – GIRMAN, Vladimír – PAVLINAK, D. – BALÁŽ, Matej – DUSZA, Ján. Graphene-coated alumina nano/microfibers as filler for composites. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24216-24221. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.237 (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
  • KORIBANICH, IhorMÚDRA, ErikaKOVALČÍKOVÁ, AlexandraSHEPA, Ivan – GIRMAN, Vladimír – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – PAVLINAK, D. – BALÁŽ, Matej – DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 1-2. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
  • MÚDRA, ErikaKORIBANICH, IhorHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaSHEPA, IvanKOVALČÍKOVÁ, AlexandraDUSZA, Ján. Preparation and fracture analysis of advanced layered composite with graphene-coated alumina nanofibers. In Journal of Nano Research, 2023, vol. 78, p. 17-22. (2022: 1.7 – IF, Q3 – JCR, 0.237 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1662-5250. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-16bbhe (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie) Typ: ADMA
  • PUCHÝ, Viktor**HVIZDOŠ, PavolHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaFALAT, Ladislav – MRÁZEK, Jan – VOJTKO, MarekMILKOVIČ, OndrejPODOBOVÁ, Mária. Tribological behavior of spark plasma sintered and laser ablated SiC-graphene nanoplatelets composite. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24332-24338. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.01.062 (APVV-18-0438 : Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia) Typ: ADCA