Publikačná činnosť

Podobová, Mária

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • BERA, CyrilSTREČKOVÁ, Magdaléna** – ORIŇAKOVÁ, Renáta – GUBÓOVÁ, Alexandra – BYSTRON, T. – GIRMAN, VladimírKROMKA, FrantišekPODOBOVÁ, Mária – BOUZEK, Karel. NiCoP fibers as novel catalysts for hydrogen evolution in alkali and acidic environment. In International Journal of Hydrogen Energy, 2024, vol. 60, pp. 118-132. (2023: 1.513 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0360-3199. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.02.195 (APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. VEGA 2/0027/23 : Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch. VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. APP0430 DoktoGrant : Fosfidy prechodných kovov pre elektrolytický rozklad vody) Typ: ADCA
  • SAKSL, Karel** – MATVIJA, Miloš – FUJDA, Martin – BALLÓKOVÁ, BeátaVARCHOLOVÁ, Dagmara – KUBAŠKO, Jakub – MÖLLMER, Jens – LANGE, Marcus – PODOBOVÁ, Mária. Zirconium-modified medium-entropy alloy (TiVNb)85Cr15 for hydrogen storage. In Materials, 2024, vol. 17, p. 1732-1 – 1732-11. (2023: 0.565 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. EIG Concert – Japan/2021/215/EHSAL : Zvýšenie uskladňovacej schopnosti H2 v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plast. deform.. M-ERA.NET 3/2022/235/H2MobilHydride : Vývoj a spracovanie pokročilých metal-hydridových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka, určených pre mobilné aplikácie) Typ: ADCA
  • ZURNADZHY, Vadym I.**CHABAK, YuliiaEFREMENKO, Vasily G. – EFREMENKO, Alexey – PODOBOVÁ, Mária. Structure and mechanical properties of V, Nb-added TRIP-assisted steel after Q&P treatment with near Ac3 austenitization. In Lecture Notes in Mechanical Engineering : Advanced manufacturing processes V. Selected papers from 5th Grabchenko´s International conference (InterPartner 2023). Ed. V. Tonkonogyi et al. Odessa, 5.-8.9.2023. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2024, p. 346-355. (2023: 0.167 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 2195-4364. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7_32 (Advanced manufacturing processes V : Grabchenko´s international conference (InterPartner 2023)) Typ: ADMB