Publikačná činnosť

Podobová, Mária

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • ŠUĽOVÁ, KatarínaVARCHOLOVÁ, DagmaraMOLČANOVÁ, ZuzanaBALLÓKOVÁ, Beáta – MÖLLMER, Jens – JASMINSKÁ, Natália – LAZAR, Marián – BRESTOVIČ, Tomáš – PODOBOVÁ, MáriaDŽUNDA, RóbertMOTÝĽ, RastislavSAKSL, Karel. Multicomponent metal alloys tested for hydrogen storage. In Metal 2022 : 31st international conference on metallurgy and materials. Brno, 18.-19.5.2022. – Ostrava : Tanger Ltd., 2022, p. 339-344. ISBN 978-80-88365-02-0. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metal 2022 : international conference on metallurgy and materials) Typ: AFC
  • PUCHÝ, Viktor**HVIZDOŠ, PavolHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaFALAT, Ladislav – MRÁZEK, Jan – VOJTKO, MarekMILKOVIČ, OndrejPODOBOVÁ, Mária. Tribological behavior of spark plasma sintered and laser ablated SiC-graphene nanoplatelets composite. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24332-24338. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.01.062 (APVV-18-0438 : Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia) Typ: ADCA
  • ZURNADZHY, Vadym I.**CHABAK, YuliiaEFREMENKO, Vasily G. – EFREMENKO, Alexey – PODOBOVÁ, Mária. Structure and mechanical properties of V, Nb-added TRIP-assisted steel after Q&P treatment with near Ac3 austenitization. In Lecture Notes in Mechanical Engineering : Advanced manufacturing processes V. Selected papers from 5th Grabchenko´s International conference (InterPartner 2023). Ed. V. Tonkonogyi et al. Odessa, 5.-8.9.2023. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2024, p. 346-355. ISSN 2195-4364. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7_32 (Advanced manufacturing processes V : Grabchenko´s international conference (InterPartner 2023)) Typ: ADMB