Publikačná činnosť

Kromka, František

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • EFREMENKO, B.V. – CHABAK, Yuliia – TSVETKOVA, E.V. – DZHERENOVA, A.V. – EFREMENKO, Vasily G.KROMKA, FrantišekZURNADZHY, Vadym I. – OLEJNIK, I.M. Surface laser melting of a carburized LPBF-manufactured Ti-based biomedical grade alloy. In Journal of Nano- and Electronic Physics, 2023, vol. 15, no. 4, art. no. 04035. (2022: 0.165 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 2077-6772. Dostupné na: https://doi.org/10.21272/jnep.15(4).04035 (09I03-03-V01-00061 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: ADMB
  • MILYUTIN, VasilyBUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, MáriaKROMKA, František. Effect of milling parameters on size, morphology, and structure of Fe-Ga binary alloy powder. In Journal of Materials Engineering and Performance, 2023, vol. 32, no. 8, p. 3839-3848. (2022: 2.3 – IF, Q3 – JCR, 0.495 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1059-9495. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11665-022-07356-5 (MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov) Typ: ADCA
  • SOPČÁK, Tibor**MEDVECKÝ, Ľubomír – JEVINOVÁ, Pavlína – GIRETOVÁ, Mária – MAHUN, Andry – KOBERA, Libor – ŠTULAJTEROVÁ, RadoslavaKROMKA, František – GIRMAN, Vladimír – BALÁŽ, Matej. Physico-chemical, mechanical and antibacterial properties of the boron modified biphasic larnite/bredigite cements for potential use in dentistry. In Ceramics International, 2023, vol. 49, pp. 6531-6544. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.119 (VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA