Publikačná činnosť

Múdra, Erika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BRUNCKOVÁ, Helena**MÚDRA, ErikaSHEPA, Ivan. Recent advances in lanthanide metal-organic framework thin films based on Eu, Tb, Gd: Preparation and application as luminescent sensors and light-emitting devices. In Inorganics, 2023, vol. 11, . p. 376-1 – 376-27. (2022: 2.9 – IF, Q2 – JCR, 0.453 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2304-6740. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/inorganics11100376 (VEGA 2/0027/23 : Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) Typ: ADCA
  • HRUBOVČÁKOVÁ, MonikaCSANÁDI, TamásSEDLÁK, Richard**KOVALČÍKOVÁ, AlexandraSHEPA, IvanMÚDRA, ErikaSOPČÁK, Tibor – ÜNSAL, Hakan – TATARKO, Peter – ŠAJGALÍK, Pavol – DUSZA, Ján. The effect of SiC whiskers addition on the microstructure and mechanical properties of a (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C-SiC composite. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24179-24186. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.239 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADCA
  • KORIBANICH, IhorMÚDRA, ErikaSHEPA, Ivan**HRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, Alexandra – GIRMAN, Vladimír – PAVLINAK, D. – BALÁŽ, Matej – DUSZA, Ján. Graphene-coated alumina nano/microfibers as filler for composites. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24216-24221. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.237 (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
  • KORIBANICH, IhorMÚDRA, ErikaKOVALČÍKOVÁ, AlexandraSHEPA, Ivan – GIRMAN, Vladimír – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – PAVLINAK, D. – BALÁŽ, Matej – DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 1-2. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
  • KOVALČÍKOVÁ, Alexandra** – TATARKO, Peter – SEDLÁK, RichardMEDVEĎ, Dávid – CHLUP, Zdeněk – MÚDRA, ErikaPETRUŠ, OndrejDUSZA, Ján. Graphene-platelet reinforced titanium diboride ceramics: structure, mechanical properties and wear resistance. In Engineering ceramics 2023 : Advanced research workshop. Book of abstracts. Smolenice, 7.-11.5.2023. – Bratislava : SAV, 2023, p. 29. ISBN 978-80-973578-5-6. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. SK-UA-21-0074 : Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. Engineering ceramics 2023 : Advanced research workshop) Typ: AFH
  • KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – TATARKO, Peter – SEDLÁK, RichardMEDVEĎ, Dávid – CHLUP, Zdeněk – MÚDRA, ErikaDUSZA, Ján. Tribological behaviour and mechanical properties of graphene platelet reinforced titanium diboride ceramics. In ECerS. – B.V., 2023. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. SK-UA-21-0074 : Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. ECerS : Conference and exhibition of the European ceramic society) Typ: GII
  • MAČÁK, Livia** – VELGOSOVÁ, Oksana – MÚDRA, ErikaVOJTKO, Marek – DOLINSKÁ, Silvia. Transfer of AgNPs’ Anti-Biofilm Activity into the Nontoxic Polymer Matrix. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2023, vol.15, no.5, p. 1238. (2022: 5 – IF, Q1 – JCR, 0.72 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym15051238 Typ: ADCA
  • MEDVEĎ, Dávid**IVOR, MichalKOVALČÍKOVÁ, AlexandraMÚDRA, ErikaCSANÁDI, TamásSEDLÁK, Richard – ÜNSAL, Hakan – TATARKO, Peter – TATARKOVÁ, Monika – ŠAJGALÍK, Pavol – DUSZA, Ján. Wear Behavior of (Mo-Nb-Ta-V-W)C high-entropy carbide. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2023, vol. 20, p. 224-235. (2022: 2.1 – IF, Q2 – JCR, 0.419 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1744-7402. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ijac.14111 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania) Typ: ADCA
  • MÚDRA, ErikaKORIBANICH, IhorHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaSHEPA, IvanKOVALČÍKOVÁ, AlexandraDUSZA, Ján. Preparation and fracture analysis of advanced layered composite with graphene-coated alumina nanofibers. In Journal of Nano Research, 2023, vol. 78, p. 17-22. (2022: 1.7 – IF, Q3 – JCR, 0.237 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1662-5250. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-16bbhe (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie) Typ: ADMA
  • VELGOSOVÁ, Oksana** – MAČÁK, Livia – MÚDRA, ErikaVOJTKO, Marek – LISNICHUK, Maksym. Preparation, structure, and properties of PVA-AgNPs nanocomposites. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2023, vol. 15, p. 379-1 – 379-12. (2022: 5 – IF, Q1 – JCR, 0.72 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym15020379 Typ: ADCA