Publikačná činnosť

Múdra, Erika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – TATARKO, Peter – CHLUP, Zdeněk – SEDLÁK, RichardMÚDRA, ErikaDUSZA, Ján. A role of micro/nano graphene platelets on strengthening and toughening mechanisms of TiB2-SiC ceramic composites. In IMEC 2024 : 2nd international conference on innovative materials in extreme conditions. Book of abstracts. Belgrade, 20.-22.3.2024. – Belgrade : University of Belgrade, 2024, p. 27. ISBN 978-86-7306-171-9. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. IMEC 2024 : international conference on innovative materials in extreme conditions) Typ: AFE
  • NEMESH, KaterynaSHEPA, IvanMÚDRA, ErikaDUSZA, Ján. A comparison between commercial catalyst and electrospun TiO2-based nanofibers in terms of photocatalytic efficiency. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. – Košice : Technická univerzita, 2024, p. 153-158. ISBN 978-80-553-4034-0. (SEMOD-EL76/49-11-2023 : Ministerstvo obrany. Progresívne fotokatalytické materiály pre biologickú a chemickú dekontamináciu. VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. 09I03-03-V02-00013 : NextGenerationEU. Metalurgia Junior 2024) Typ: AFD
  • SHEPA, IvanMÚDRA, Erika – TATARKO, Peter – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – KUCHÁROVÁ, Veronika – LISNICHUK, Maksym. Synthesis of titanium carbide nanofibers. In Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications VI. Messina, 14.-19.4.2024. – New York : Engineering Conferences International, 2024. (Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications) Typ: GII