Publikačná činnosť

Puchý, Viktor

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BALÁŽ, Peter – DUTKOVÁ, Erika** – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNIŽEK, K. – BALI HUDÁKOVÁ, Mária – DŽUNDA, RóbertBUREŠ, RadovanPUCHÝ, Viktor. The manipulation of natural mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: properties and thermoelectric potential. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, vol.25, p.31125-31136. (2022: 3.3 – IF, Q2 – JCR, 0.824 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1463-9076. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
  • BALÁŽ, Peter** – DUTKOVÁ, Erika – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNÍŽEK, Karel – BALI HUDÁKOVÁ, Mária – DŽUNDA, RóbertBUREŠ, RadovanPUCHÝ, Viktor. Manipulation with natural mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: properties and thermoelectric potential. In 19th ECT : 19th European Conference on Thermoelectrics, ECT 2023, September 17-21, 2023, Prague, ČR. – Pardubice ČR : University of Pardubice, ČR, 2023, p.213. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: AFG
  • BALÁŽ, Peter** – BARAN BURCAK, Arda – AZDEMIR, Umut – MIKULA, Andrzej – NIERODA, Pawel – BALÁŽ, Matej – FINDORÁKOVÁ, Lenka – BUREŠ, RadovanPUCHÝ, Viktor – ERDEMOGLU, Murat – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – GUILMEAU, Emanuel. Mechanochemical synthesis of tetrahedrite Cu12Sb4S13 nanocomposites: challenge for thermoelectric performance. In 19th ECT : 19th European Conference on Thermoelectrics, ECT 2023, September 17-21, 2023, Prague, ČR. – Pardubice ČR : University of Pardubice, ČR, 2023, p.225. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.) Typ: AFG
  • DUTKOVÁ, Erika** – KOVÁČ, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KASHIMBETOVÁ, Adelia – SAYAGUES, M.J. – FABIÁN, Martin – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – BALÁŽ, Matej – GÁBOROVÁ, Katarína – PUCHÝ, Viktor – ČELKO, Ladislav. Properties of Mechanochemically Synthesized Famatinite Cu3SbS4 Nanocrystals. In Micro, 2023, vol. 3, iss. 2, pp. 458-470. ISSN 2673-8023. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADEB
  • DUTKOVÁ, Erika – BALÁŽ, Peter** – SAYAGUÉS, Mária Jesús – BALÁŽ, Matej – FABIÁN, Martin – KOVÁČIK, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNÍŽEK, Karel – GÁBOROVÁ, Katarína – PUCHÝ, Viktor. Promising optoelectric and thermoelectric properties of mechanochemically synthesized skinnerite Cu3SbS3 and wittichenite Cu3BiS3. In JTACC 2023 – 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 224. ISSN 978-963-454-915-4. (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFG
  • FALAT, Ladislav**ČIRIPOVÁ, LuciaPETRUŠ, OndrejPUCHÝ, ViktorPETRYSHYNETS, IvanKOVAĽ, KarolDŽUNDA, Róbert. The effects of electrochemical hydrogen charging on charpy impact toughness and dry sliding tribological behavior of AISI 316H stainless steel. In Crystals, 2023, vol. 13, p. 1249-1 – 1249-18. (2022: 2.7 – IF, Q2 – JCR, 0.458 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13081249 (VEGA 2/0072/22 : Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) Typ: ADCA
  • CHABAK, Yuliia**PETRYSHYNETS, IvanEFREMENKO, Vasily G. – GOLINSKYI, M.A. – SHIMIZU, K. – ZURNADZHY, Vadym I. – SILI, Ivan – HALFA, H. – EFREMENKO, B.V. – PUCHÝ, Viktor. Investigations of abrasive wear behaviour of hybrid high-boron multi-component alloys: Effect of boron and carbon contents by the factorial design method. In Materials, 2023, vol. 16, p. 2530-1 – 2530-19. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16062530 (SK-UA-21-0023 : Vývoj technológie prípravy povrchových nanoštruktúrnych nástrojových ocelí novej generácie) Typ: ADCA
  • CHENITI, Billel – BELKESSA, Brahim – MAAMACHE, Bouzid – OUALI, Naima – PUCHÝ, ViktorHVIZDOŠ, Pavol. Interfacial evolution of WC-Co/AISI 304L diffusion bonded joint obtained by flash SPS technique. In International Journal of Chemical Engineering and Materials, 2023, vol. 2, p. 51-54. ISSN 2945-0519. Dostupné na: https://doi.org/10.37394/232031.2023.2.7 Typ: ADEB
  • PUCHÝ, Viktor**HVIZDOŠ, PavolHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaFALAT, Ladislav – MRÁZEK, Jan – VOJTKO, MarekMILKOVIČ, OndrejPODOBOVÁ, Mária. Tribological behavior of spark plasma sintered and laser ablated SiC-graphene nanoplatelets composite. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24332-24338. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.01.062 (APVV-18-0438 : Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia) Typ: ADCA