Publikačná činnosť

Hviščová, Petra

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • KVETKOVÁ, Lenka**GIRETOVÁ, MáriaMEDVECKÝ, ĽubomírANDREJOVSKÁ, JanaKABÁTOVÁ, MargitaLOFAJ, FrantišekGIRMAN, VladimírHVIŠČOVÁ, Petra – ROCH, T. – MIKULA, Marian. Structural and mechanical properties of multi-component TiVTaNbZrHf and (TiVTaNbZrHf)N coatings for biomedical applications. In Thin Solid Films, 2023, vol. 780, art. no. 139970. (2022: 2.1 – IF, Q3 – JCR, 0.454 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139970 (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
  • KVETKOVÁ, LenkaANDREJOVSKÁ, JanaMEDVEĎ, DávidLOFAJ, FrantišekHVIŠČOVÁ, Petra. Optimization and characterization of HfTiZr-based nitride coatings synthesized by high target utilization sputtering. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. – Košice : Technical University, 2023, p. 89-94. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD
  • LOFAJ, František**HVIŠČOVÁ, Petra – FIANTOK, Tomas – KABÁTOVÁ, Margita – FEKETE, Matej. Multicomponent TiNbVTaZrHf-xN coatings: Reactive sputtering, structure and mechanical properties. In Vrstvy a povlaky 2023 : Zborník prednášok. Rožnov pod Radhoštěm, 23.-24.10.2023. – Brno : Univerzita obrany, 2023, p. 47-52. (APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-17-0320 : Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre ultravysokoteplotné aplikácie. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. V4-Japan JP39421 : Contract on the Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. Vrstvy a povlaky 2023) Typ: GII