Publikačná činnosť

Ivor, Michal

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • MEDVEĎ, Dávid**IVOR, MichalKOVALČÍKOVÁ, AlexandraMÚDRA, ErikaCSANÁDI, TamásSEDLÁK, Richard – ÜNSAL, Hakan – TATARKO, Peter – TATARKOVÁ, Monika – ŠAJGALÍK, Pavol – DUSZA, Ján. Wear Behavior of (Mo-Nb-Ta-V-W)C high-entropy carbide. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2023, vol. 20, p. 224-235. (2022: 2.1 – IF, Q2 – JCR, 0.419 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1744-7402. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ijac.14111 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania) Typ: ADCA