Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
 • BALÁŽ, Matej – DŽUNDA, RóbertBUREŠ, RadovanSOPČÁK, TiborCSANÁDI, Tamás. Mechanically induced self-propagating reactions (MSRs) to instantly prepare binary metal chalcogenides: assessing the influence of particle size, bulk modulus, reagents melting temperature difference and thermodynamic constants on the ignition time. In RSC Mechanochemistry, 2024, vol. 1, no.1, p. 94-105. ISSN 2976-8683. (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADEB
 • BALÁŽ, Peter – BARAN BURCAK, Arda – AYDEMIR, Umut – MIKULA, Andrzej – NIERODA, Pawel – BALÁŽ, Matej – FINDORÁKOVÁ, Lenka – BUREŠ, RadovanPUCHÝ, Viktor – ERDEMOGLU, Murat – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** – GUILMEAU, Emanuel – AL BACHA, Sandy. Modification of tetrahedrite Cu12Sb4S13 thermoelectric performance via the combined treatment of mechanochemistry and composite formation. In Solid State Sciences, 2024, vol. 151, art. no. 107497. (2023: 0.581 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1293-2558. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2024.107497 (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. ERA-MIN3 Joint Call 2021 : POTASSIAL 27: Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials) Typ: ADCA
 • BERA, CyrilSTREČKOVÁ, Magdaléna** – ORIŇAKOVÁ, Renáta – GUBÓOVÁ, Alexandra – BYSTRON, T. – GIRMAN, VladimírKROMKA, FrantišekPODOBOVÁ, Mária – BOUZEK, Karel. NiCoP fibers as novel catalysts for hydrogen evolution in alkali and acidic environment. In International Journal of Hydrogen Energy, 2024, vol. 60, pp. 118-132. (2023: 1.513 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0360-3199. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.02.195 (APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. VEGA 2/0027/23 : Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch. VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. APP0430 DoktoGrant : Fosfidy prechodných kovov pre elektrolytický rozklad vody) Typ: ADCA
 • BUREŠ, Radovan – NESLUŠAN, M. – FÁBEROVÁ, Mária – ČILLIKOVÁ, Mária – BIRČÁKOVÁ, Zuzana – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – MILYUTIN, Vasily**. Formation of effective non-ferromagnetic barrier in Fe/MgO soft magnetic composite. In ACS Applied Electronic Materials, 2024, vol. 6, p. 1928-1939. (2023: 1.058 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2024 – Current Contents, WOS). ISSN 2637-6113. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsaelm.3c01829 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0099/24 : Povrchové inžinierstvo práskových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov) Typ: ADCA
 • BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária. Spôsob výroby kompozitných magnetických práškov autonómnym mletím : Patentový spis č. SK 289198 B6. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2024. 7 s. Typ: AGJ
 • CSÍK, Dávid – BARANOVÁ, Gabriela – SZÁRAZ, Peter – DŽUNDA, RóbertMEDVECKÝ, Ľubomír – SAKSL, Karel. Dual-phase high entropy oxide based on AlFeCoNiCu as an advanced anode material for lithium-ion batteries with self-healing properties. In 2023 13th European Space Power Conference : ESPC 2023. Elche, Spain, 2.-6.10.2023. – Danvers : IEEE, Inc., 2023, p. 218-222. ISBN 979-8-3503-2900-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/ESPC59009.2023.10298173 (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. EIG Concert – Japan/2021/215/EHSAL : Zvýšenie uskladňovacej schopnosti H2 v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plast. deform.) Typ: AFC
 • ĎAKOVÁ, Lenka**HRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, AlexandraMEDVEĎ, DávidANDREJOVSKÁ, JanaKROMKA, FrantišekMEDVECKÝ, ĽubomírDUSZA, Ján. Influence of sintering condition on tribological properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C carbides. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2024, vol. 119, art. no. 106549. (2023: 0.872 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0263-4368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2023.106549 (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou) Typ: ADCA
 • ĎAKOVÁ, LenkaKOVALČÍKOVÁ, Alexandra. Odolnosť voči ablácii vysoko-entropickej karbidovej keramiky s prídavkom SiC whiskerov. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. – Košice : Technická univerzita, 2024, p. 47-50. ISBN 978-80-553-4034-0. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. VEGA 2/0107/24 : Vývoj multikomponentnej karbidickej keramiky s jednofázovou štruktúrou pre vysokoteplotné aplikácie. Metalurgia Junior 2024) Typ: AFD
 • ĎAKOVÁ, LenkaHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, AlexandraANDREJOVSKÁ, JanaDUSZA, Ján. Effect of SiC whiskers on microstructure, mechanical and tribological properties of (TiZrHfNbTa)C. In IMEC 2024 : 2nd international conference on innovative materials in extreme conditions. Book of abstracts. Belgrade, 20.-22.3.2024. – Belgrade : University of Belgrade, 2024, p. 39. ISBN 978-86-7306-171-9. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. VEGA 2/0107/24 : Vývoj multikomponentnej karbidickej keramiky s jednofázovou štruktúrou pre vysokoteplotné aplikácie. IMEC 2024 : international conference on innovative materials in extreme conditions) Typ: GII
 • ĎAKOVÁ, LenkaHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, AlexandraDUSZA, Ján. Microstructural evaluation and mechanical properties of high-entropy (TiZrHfNbTa)C carbides reinforced with SiC whiskers. In Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications VI. Messina, 14.-19.4.2024. – New York : Engineering Conferences International, 2024. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications) Typ: GII
 • ĎURČOVÁ, Miroslava**FALAT, LadislavČIRIPOVÁ, LuciaDŽUNDA, Róbert. Evolution of microstructures and mechanical properties of X10CrWMoVNb9-2 heat-resistant steel during long-term ageing. In SEMDOK 2024 : 27th International seminar of Ph.D. students. Zuberec, 5.-7.2.2024. – Žilina : Žilinská univerzita, 2024, pp. 33-38. ISBN 978-80-554-2076-9. (VEGA 2/0072/22 : Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu. SEMDOK 2024 : International seminar of Ph.D. students) Typ: AFD
 • HEBIB, Malek – CHOUKRANE, Lilia – CHENITI, Billel** – FAGHI, Lotfi – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – BOUCHAFAA, Hamida – MAAMACHE, Bouzid – CSANÁDI, TamásHVIZDOŠ, Pavol. Recovery of metal matrix composite drilling tools using a WC-Ni/Cr TIG-hardfacing technology. In Wear : an international journal on the science and technology of friction, lubrication and wear, 2024, vol. 540-541, art. no. 205273. (2023: 1.12 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0043-1648. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.wear.2024.205273 Typ: ADCA
 • HRICKOVÁ, Gabriela** – MIHOK, František – MOLČANOVÁ, ZuzanaBALLÓKOVÁ, Beáta – MIŽENKOVÁ, Wanda – DŽUNDA, Róbert – LUKÁCS, Peter – PIETRIKOVÁ, A. – SAKSL, Karel. The effect of Ge doping on alpha-Ag2S´s thermoelectric and mechanical properties. In Inorganics, 2024, vol. 12, . p. 98-1 – 98-15. (2023: 0.468 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2304-6740. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/inorganics12040098 (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. EIG Concert – Japan/2021/215/EHSAL : Zvýšenie uskladňovacej schopnosti H2 v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plast. deform.) Typ: ADCA
 • HRUBOVČÁKOVÁ, MonikaĎAKOVÁ, LenkaALBOV, Dmitry V.SHEPA, IvanSEDLÁK, RichardKOVALČÍKOVÁ, AlexandraMEDVECKÝ, ĽubomírSZABÓ, JurajDUSZA, Ján. Reactive sintering of high-entropy boride composite reinforced with SiC. In Processing and properties of advanced ceramics and glasses : Proceedings. Stará Lesná, 25.-27.10.2023. – Košice, Slovakia : Institute of Materials Research, SAS, 2023, p. 47-52. ISBN 978-80-89782-16-1. (SK-UA-21-0074 : Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. Processing and properties of advanced ceramics and glasses : vedecký seminár) Typ: AFD
 • KOVAĽ, Vladimír** – VIOLA, Giusuppe – ZHANG, Man – FÁBEROVÁ, MáriaBUREŠ, Radovan – YAN, Haixue. Dielectric relaxation and conductivity phenomena in ferroelectric ceramics at high temperatures. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, p. 2886-2902. (2023: 1.198 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.12.015 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami) Typ: ADCA
 • KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – TATARKO, Peter – CHLUP, Zdeněk – SEDLÁK, RichardMÚDRA, ErikaDUSZA, Ján. A role of micro/nano graphene platelets on strengthening and toughening mechanisms of TiB2-SiC ceramic composites. In IMEC 2024 : 2nd international conference on innovative materials in extreme conditions. Book of abstracts. Belgrade, 20.-22.3.2024. – Belgrade : University of Belgrade, 2024, p. 27. ISBN 978-86-7306-171-9. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. IMEC 2024 : international conference on innovative materials in extreme conditions) Typ: AFE
 • KUČERA, Ján** – LOFAJ, František – NAGYOVÁ-KRCHOVÁ, Zuzana – ŠURÍN HUDÁKOVÁ, Natália – VOJTKO, Marek – BŘEZINA, Vítěslav. Stimulation of osteogenic activity of autologous teeth hard tissues as bone augmentation material. In Biology-Basel, 2024, vol. 13, art.no. 40. (2023: 0.815 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology13010040 Typ: ADCA
 • LI, Pengtao – WANG, Aijuan – QI, Meng – ZHAO, Chenxi – LI, Zhaobo – WANG, Zhanhong – KOVAĽ, Vladimír – YAN, Haixue. Microstructure evolution and the deformation mechanism in nanocrystalline superior-deformed tantalum. In Nanoscale, 2024, vol. 16, iss. 9, pp. 4826-4840. (2023: 1.416 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2040-3364. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3nr04183b (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • LOFAJ, František**KABÁTOVÁ, MargitaKVETKOVÁ, LenkaLISNICHUK, MaksymALBOV, Dmitry V. – JENEI, Péter – GUBICZA, Jenö. Structure, mechanical and tribological properties of Ta-xN coatings deposited by reactive HiTUS. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, p. 5326-5339. (2023: 1.198 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.11.020 (V4-Japan JP39421 : Contract on the Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou) Typ: ADCA
 • LOFAJ, František**KVETKOVÁ, LenkaHVIŠČOVÁ, Petra – FIANTOK, Tomas. The effect of ME=Ta, Nb and V additions on the structure and mechanical properties of the multicomponent TiZrHf-ME-N PVD coatings. In ICSHM12 : 12th International conference on the science of hard materials. Extended abstracts. Bentota, Sri Lanka, 11.-15.3.2024. – B.V., 2024, p. 41-42. (APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. V4-Japan JP39421 : Contract on the Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. ICSHM12 : International conference on the science of hard materials) Typ: GII
 • MAKOTA, Oksana** – DUTKOVÁ, Erika – BRIANČIN, Jaroslav – BEDNARČÍK, Jozef – LISNICHUK, Maksym – YEVCHUK, Iryna – MELNYK, Inna. Advanced Photodegradation of Azo Dye Methyl Orange Using H2O2-Activated Fe3O4@SiO2@ZnO Composite under UV Treatment. In Molecules, 2024, vol. 29, no. 6, art. no. 1190. (2023: 0.744 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules29061190 (09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov) Typ: ADCA
 • MIHOK, František** – HRICKOVÁ, Gabriela – PUCHÝ, ViktorSZABÓ, JurajBALLÓKOVÁ, BeátaDŽUNDA, Róbert – SAKSL, Karel. Effect of multiple doping elements on polarity switching of polycrystalline SnSe semiconductor. In Inorganics, 2024, vol. 12, . p. 103-1 – 103-10. (2023: 0.468 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2304-6740. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/inorganics12040103 (VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. SK-PL-21-0022 : Termoelektrický materiál Ag2S ako ekologický konvertor tepla ľudského tela na elektrickú energiu. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom) Typ: ADCA
 • MIHOK, František**SAKSL, Karel. Thermoelectric properties of doped SnSe alloys. In 19th ECT : 19th European Conference on Thermoelectrics, ECT 2023, September 17-21, 2023, Prague, ČR. – Pardubice ČR : University of Pardubice, ČR, 2023, p. 204. (VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. SK-PL-21-0022 : Termoelektrický materiál Ag2S ako ekologický konvertor tepla ľudského tela na elektrickú energiu. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách) Typ: AFG
 • MILYUTIN, Vasily**BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, MáriaBIRČÁKOVÁ, ZuzanaMOLČANOVÁ, Zuzana – KUNCA, Branislav – STASHKOVA, L.A. – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. Machine learning assisted optimization of soft magnetic properties in ternary Fe-Si-Al alloys. In Journal of Materials Research and Technology, 2024, vol. 29, pp. 5060-5073. (2023: 1.091 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.02.215 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania. VEGA 2/0099/24 : Povrchové inžinierstvo práskových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov) Typ: ADCA
 • MOTÝĽOVÁ, Marcela**PETRYSHYNETS, Ivan. Effect of temperature annealing on microstructure evolution in non-oriented electrical steels. In SEMDOK 2024 : 27th International seminar of Ph.D. students. Zuberec, 5.-7.2.2024. – Žilina : Žilinská univerzita, 2024, pp. 90-95. ISBN 978-80-554-2076-9. (APVV-21-0418 : Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite. APVV-18-0207 : Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektroocelí pre trakčné motory elektromobilov. VEGA 2/0092/24 : Vývoj a optimalizácia metód spájania a nekonvenčných postupov tepelného spracovania spojených segmentov statorov a rotorov vysokopevných FeSi ocelí. SEMDOK 2024 : International seminar of Ph.D. students) Typ: AFD
 • NAJAFZADEHKHOEE, Aliasghar** – VAKHSHOURI, Maryam – HVIZDOŠ, Pavol – GALUSEK, Dušan. High-temperature W/ZrC composite coatings. In Ceramic coatings for high-temperature environments : From thermal barrier to environmental barrier applications. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2024, p. 471-491. ISBN 978-3-031-40808-3. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-40809-0_15 (CEDITEK II : Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK) Typ: ABC
 • NAJAFZADEHKHOEE, Aliasghar – TALIMIAN, Ali** – GIRMAN, VladimírSEDLÁK, RichardHVIZDOŠ, Pavol – MACA, Karel – GALUSEK, Dušan. Liquid phase sintering of yttrium oxide: The effect of Al2O3 and SiO2 additives. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, p. 383-392. (2023: 1.198 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.08.055 Typ: ADCA
 • NEMESH, KaterynaSHEPA, IvanMÚDRA, ErikaDUSZA, Ján. A comparison between commercial catalyst and electrospun TiO2-based nanofibers in terms of photocatalytic efficiency. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. – Košice : Technická univerzita, 2024, p. 153-158. ISBN 978-80-553-4034-0. (SEMOD-EL76/49-11-2023 : Ministerstvo obrany. Progresívne fotokatalytické materiály pre biologickú a chemickú dekontamináciu. VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. 09I03-03-V02-00013 : NextGenerationEU. Metalurgia Junior 2024) Typ: AFD
 • ORIŇAKOVÁ, Renáta – GOREJOVÁ, Radka** – ČÁKYOVÁ, Viktória – DŽUPON, MiroslavKUPKOVÁ, MiriamSOPČÁK, Tibor – ÖZALTIN, Kadir – MIČUŠÍK, Matej – PETRUŠ, Ondrej – OMASTOVÁ, Mária – VOJTKO, Marek – SÁHA, Petr. Biodegradable zinc-based materials with a polymer coating designed for biomedical applications. In Journal of Applied Polymer Science, 2024, vol. 141, iss. 2, art. no. e54773. (2023: 0.557 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0021-8995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/app.54773 Typ: ADCA
 • OROSZOVÁ, LenkaCSÍK, Dávid – BARANOVÁ, Gabriela – BORTEL, Gábor – DŽUNDA, Róbert – TEMLEITNER, László – HAGAROVÁ, Mária – BREITUNG, Ben – SAKSL, Karel**. Utilizing high-capacity spinel-structured high-entropy oxide (CrMnFeCoCu)3O4 as a graphite alternative in lithium-ion batteries. In Crystals, 2024, vol. 14, no. 13, art. no. 218. (2023: 0.449 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst14030218 (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. EIG Concert – Japan/2021/215/EHSAL : Zvýšenie uskladňovacej schopnosti H2 v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plast. deform.. M-ERA.NET 3/2022/235/H2MobilHydride : Vývoj a spracovanie pokročilých metal-hydridových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka, určených pre mobilné aplikácie) Typ: ADCA
 • OROSZOVÁ, LenkaSAKSL, Karel**CSÍK, DávidNIGUTOVÁ, KatarínaMOLČANOVÁ, ZuzanaBALLÓKOVÁ, Beáta. Demonstration of sensitivity of the total-electron-yield extended X-ray absorption fine structure method on plastic deformation of the surface layer. In Coatings, 2024, vol. 14 iss. 3, art. no. 295. (2023: 0.493 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings14030295 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. EIG Concert – Japan/2021/215/EHSAL : Zvýšenie uskladňovacej schopnosti H2 v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plast. deform.. M-ERA.NET 3/2022/235/H2MobilHydride : Vývoj a spracovanie pokročilých metal-hydridových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka, určených pre mobilné aplikácie) Typ: ADCA
 • RAVI, SoundariyaBUREŠ, Radovan. Mechanochemically modified Fe and FeSi powders for magnetically soft applications. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. – Košice : Technická univerzita, 2024, p. 169-174. ISBN 978-80-553-4034-0. (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0099/24 : Povrchové inžinierstvo práskových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov. Metalurgia Junior 2024) Typ: AFD
 • SAKSL, Karel** – MATVIJA, Miloš – FUJDA, Martin – BALLÓKOVÁ, BeátaVARCHOLOVÁ, Dagmara – KUBAŠKO, Jakub – MÖLLMER, Jens – LANGE, Marcus – PODOBOVÁ, Mária. Zirconium-modified medium-entropy alloy (TiVNb)85Cr15 for hydrogen storage. In Materials, 2024, vol. 17, p. 1732-1 – 1732-11. (2023: 0.565 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. EIG Concert – Japan/2021/215/EHSAL : Zvýšenie uskladňovacej schopnosti H2 v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plast. deform.. M-ERA.NET 3/2022/235/H2MobilHydride : Vývoj a spracovanie pokročilých metal-hydridových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka, určených pre mobilné aplikácie) Typ: ADCA
 • SHEPA, IvanMÚDRA, Erika – TATARKO, Peter – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – KUCHÁROVÁ, Veronika – LISNICHUK, Maksym. Synthesis of titanium carbide nanofibers. In Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications VI. Messina, 14.-19.4.2024. – New York : Engineering Conferences International, 2024. (Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications) Typ: GII
 • SHI, Y. – KOVAĽ, Vladimír** – JIA, Chenglong**. Dynamic magnetoelectric effect in bismuth-layer structured aurivillius ceramics. In Applied Physics Letters, 2024, vol. 124, art. no. 182903-1 – 182903-7. (2023: 0.976 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0003-6951. (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • VARCHOLOVÁ, Dagmara**KUŠNÍROVÁ, KatarínaOROSZOVÁ, Lenka – MÖLLMER, Jens – LANGE, Marcus – GÁBOROVÁ, Katarína – BUĽKO, Branislav – DEMETER, Peter – SAKSL, Karel. New-generation materials for hydrogen storage in medium-entropy alloys. In Materials, 2024, vol. 17, art. no. 2897. (2023: 0.565 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. EIG Concert – Japan/2021/215/EHSAL : Zvýšenie uskladňovacej schopnosti H2 v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plast. deform.) Typ: ADCA
 • VARCHOLOVÁ, Dagmara**OROSZOVÁ, LenkaKUŠNÍROVÁ, KatarínaSAKSL, Karel. Research and development of new high-entropy alloys for hydrogen storage. In Engineering Proceedings, 2024, vol. 64, p. 9-1 – 9-5. (2023: 0.198 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 2673-4591. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. EIG Concert – Japan/2021/215/EHSAL : Zvýšenie uskladňovacej schopnosti H2 v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plast. deform.) Typ: ADMB
 • ZURNADZHY, Vadym I.EFREMENKO, Vasily G. – HALFA, H. – EFREMENKO, B.V. – AZARKHOV, Alexander – CHABAK, Yuliia – ZAICHUK, Natalia Petrivna. Effect of austempering parameters on microstructure and tensile/impact behaviours of micro-alloyed TRIP-assisted steel. In Materials Science Forum, 2023, vol. 1098, p. 3-12. (2022: 0.185 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-xgXbj9 (09I03-03-V01-00061 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: ADEB
 • ZURNADZHY, Vadym I.**CHABAK, YuliiaEFREMENKO, Vasily G. – EFREMENKO, Alexey – PODOBOVÁ, Mária. Structure and mechanical properties of V, Nb-added TRIP-assisted steel after Q&P treatment with near Ac3 austenitization. In Lecture Notes in Mechanical Engineering : Advanced manufacturing processes V. Selected papers from 5th Grabchenko´s International conference (InterPartner 2023). Ed. V. Tonkonogyi et al. Odessa, 5.-8.9.2023. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2024, p. 346-355. (2023: 0.167 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 2195-4364. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7_32 (Advanced manufacturing processes V : Grabchenko´s international conference (InterPartner 2023)) Typ: ADMB