Ocenenia ústavu

200

Cena mesta Košice pre Ústav materiálového výskumu SAV udelená v roku 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strieborná medaila pre Ústav materiálového výskumu SAV udelená Univerzitou P.J. Šafárika v Košiciach

 

 

Pamätná medaila pre Ústav materiálového výskumu SAV udelená Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach