Základné info

Kvetková, Lenka Ing., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922426
Fax: +421/55/7922408