Základné info

Strečková, Magdaléna RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922455
Fax: +421/55/7922408