Základné info

Kovalčíková, Alexandra Ing., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
Tel.: +421/55/7922426
Fax: +421/55/7922408