Základné info

Falat, Ladislav Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci divízie VD1
Tel.: +421/55/7922 443
Fax: +421/55/7922408