Základné info

Katana, Vladimír Ing.

odborný pracovník s VŠ vzdelaním
Tel.: +421/55/7922418, +421/55/7922499
Fax: +421/55/7922408