Základné info

Jakubéczyová, Dagmar Ing., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922414
Fax: +421/55/7922408