Základné info

Hvizdoš, Pavol doc. RNDr., DrSc.

riaditeľ, vedúci vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922 402
Fax: 055/ 7922 408