Základné info

Hvizdoš, Pavol doc. RNDr., DrSc.

riaditeľ, vedúci vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922402
Fax: +421/55/7922408