Základné info

Dusza, Ján prof. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník, vedúci divízie VD1
Tel.: +421/55/7922 489
Fax: +421/55/7922 408