Základné info

Ballóková, Beáta Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník, predseda ZO OZ
Tel.: +421/55/7922 411
Fax: +421/55/7922408