Základné info

Ceniga, Ladislav Ing. Mgr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník