Základné info

Kvetková, Lenka Ing., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922488
Fax: +421/55/7922408