Základné info

Homolová, Viera RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922 444
Fax: +421/55/7922408