Základné info

Medvecký, Ľubomír Ing., DrSc.

samostatný vedecký pracovník, vedúci divízie VD3, predseda vedeckej rady ÚMV SAV
Tel.: +421/55/7922451, +421/55/7922460
Fax: +421/55/7922408