Základné info

Kovaľ, Vladimír RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922469
Fax: +421/055/7922408