Základné info

Kováč, František RNDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922446
Fax: +421/55/7922408