Základné info

Bureš, Radovan Ing., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922 431
Fax: +421/55/7922 408