Základné info

Kupková, Miriam RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922452
Fax: +421/55/7922408