Publikačná činnosť

Čiripová, Lucia

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • DŽUPON, Miroslav – KAŠČÁK, Ľuboš** – CMOREJ, Denis – ČIRIPOVÁ, Lucia – MUCHA, Jacek – SPIŠÁK, Emil. Clinching of high-strength steel sheets with local preheating. In Applied Sciences-Basel, 2023, vol. 13, p. 7790-1 – 7790-25. (2022: 2.7 – IF, Q2 – JCR, 0.492 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app13137790 (APVV-21-0418 : Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite) Typ: ADCA
  • FALAT, Ladislav** – ČIRIPOVÁ, Lucia – PETRUŠ, Ondrej – PUCHÝ, Viktor – PETRYSHYNETS, Ivan – KOVAĽ, Karol – DŽUNDA, Róbert. The effects of electrochemical hydrogen charging on charpy impact toughness and dry sliding tribological behavior of AISI 316H stainless steel. In Crystals, 2023, vol. 13, p. 1249-1 – 1249-18. (2022: 2.7 – IF, Q2 – JCR, 0.458 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13081249 (VEGA 2/0072/22 : Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) Typ: ADCA
  • HOMOLOVÁ, Viera** – ČIRIPOVÁ, Lucia – ZOBAČ, Ondřej – ZEMANOVÁ, Adéla – FALAT, Ladislav. Experimental investigation of phase equilibria of the Ho-Ir-O ternary system at 1073 K. In Materials, 2023, vol. 16, p. 5406-1 – 5406-13. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16155406 (VEGA 2/0038/21 : Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastností systémov pre vysokoteplotné aplikácie) Typ: ADCA