Publikačná činnosť

Džunda, Róbert

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
 • ANTAL, Iryna* – ŠTRBÁK, Oliver** – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta** – VOJTOVÁ, Jana – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – JURÍKOVÁ, Alena – KHMARA, Iryna – GIRMAN, Vladimír – DŽUNDA, Róbert – KOVAĽ, Karol – KONERACKÁ, Martina. Development of positively charged poly-L-lysine magnetic nanoparticles as potential MRI contrast agent. In Nanomaterials-Basel, 2023, vol. 13, no. 12, art. no. 1831. (2022: 5.3 – IF, Q1 – JCR, 0.811 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano13121831 Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter – DUTKOVÁ, Erika** – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNIŽEK, K. – BALI HUDÁKOVÁ, Mária – DŽUNDA, Róbert – BUREŠ, Radovan – PUCHÝ, Viktor. The manipulation of natural mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: properties and thermoelectric potential. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, vol.25, p.31125-31136. (2022: 3.3 – IF, Q2 – JCR, 0.824 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1463-9076. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter** – DUTKOVÁ, Erika – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNÍŽEK, Karel – BALI HUDÁKOVÁ, Mária – PUCHÝ, Viktor – DŽUNDA, Róbert – BUREŠ, Radovan. Manipulation with mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: thermoanalytical and thermoelectric performance. In JTACC 2023 – 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 223. ISSN 978-963-454-915-4. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFG
 • BALÁŽ, Peter** – DUTKOVÁ, Erika – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNÍŽEK, Karel – BALI HUDÁKOVÁ, Mária – DŽUNDA, Róbert – BUREŠ, Radovan – PUCHÝ, Viktor. Manipulation with natural mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: properties and thermoelectric potential. In 19th ECT : 19th European Conference on Thermoelectrics, ECT 2023, September 17-21, 2023, Prague, ČR. – Pardubice ČR : University of Pardubice, ČR, 2023, p.213. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: AFG
 • CSÍK, Dávid – BARANOVÁ, Gabriela** – DŽUNDA, Róbert – ZALKA, Dóra – BREITUNG, Ben – HAGAROVÁ, Mária – SAKSL, Karel. High-entropy composite coating based on AlCrFeCoNi as an anode material for Li-ion batteries. In Coatings, 2023, vol. 13, p. 1219-1 – 1219-14. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.513 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings13071219 (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADCA
 • CSÍK, Dávid – ZALKA, Dóra – SAKSL, Karel – CAPKOVÁ, Dominika – DŽUNDA, Róbert. Four-component high entropy spinel oxide as anode material in lithium-ion batteries with excellent cyclability. In Journal of Physics: Conference Series, 2022, vol. 2382, art. no. 012003. (2021: 0.210 – SJR). ISSN 1742-6588. (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • FALAT, Ladislav** – ČIRIPOVÁ, Lucia – PETRUŠ, Ondrej – PUCHÝ, Viktor – PETRYSHYNETS, Ivan – KOVAĽ, Karol – DŽUNDA, Róbert. The effects of electrochemical hydrogen charging on charpy impact toughness and dry sliding tribological behavior of AISI 316H stainless steel. In Crystals, 2023, vol. 13, p. 1249-1 – 1249-18. (2022: 2.7 – IF, Q2 – JCR, 0.458 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13081249 (VEGA 2/0072/22 : Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) Typ: ADCA
 • ŠUĽOVÁ, Katarína – VARCHOLOVÁ, Dagmara – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – MÖLLMER, Jens – JASMINSKÁ, Natália – LAZAR, Marián – BRESTOVIČ, Tomáš – PODOBOVÁ, Mária – DŽUNDA, Róbert – MOTÝĽ, Rastislav – SAKSL, Karel. Multicomponent metal alloys tested for hydrogen storage. In Metal 2022 : 31st international conference on metallurgy and materials. Brno, 18.-19.5.2022. – Ostrava : Tanger Ltd., 2022, p. 339-344. ISBN 978-80-88365-02-0. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metal 2022 : international conference on metallurgy and materials) Typ: AFC
 • MACIASZEK, Robert** – KOLLÁR, P. – TKÁČ, Martin – RUDEICHUK, Tetiana – FÁBEROVÁ, Mária – DŽUNDA, Róbert. Improved soft magnetic properties of iron powder compacts prepared by mechanical treatment of powder particles. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040017. (2022: 0.164 – SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0135813 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADMB
 • MIŽENKOVÁ, Wanda – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – DŽUPON, Miroslav – DŽUNDA, Róbert – CSÍK, Dávid – MICHALIK, Štefan – LISNICHUK, Maksym – SAKSL, Karel**. The influence of manganese addition on the properties of biodegradable zinc-manganese-calcium alloys. In Materials, 2023, vol. 16, p. 4655-1 – 4655-12. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16134655 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. VEGA 2/0039/23 : Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg) Typ: ADCA
 • MIŽENKOVÁ, Wanda** – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – DŽUNDA, Róbert – SAKSL, Karel. Preparation and basic characterization of novel zinc-based alloys for intracorporeal implants. In Acta Mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 2023, vol. 27, no. 2, p. 26-30. ISSN 1335-2393. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty) Typ: ADFB
 • TREBUŇOVÁ, Marianna – KOTTFER, Daniel** – KYZIOL, Karol – KAŇUCHOVÁ, Mária – MEDVEĎ, Dávid – DŽUNDA, Róbert – KIANICOVÁ, Marta – RUSINKO, Lukáš – BREZNICKÁ, Alena – CSATÁRYOVÁ, Mária. The WC and CrC coatings deposited from carbonyls using PECVD method – Structure and properties. In Materials, 2023, vol. 16, p. 5044-1 – 5044-18. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16145044 Typ: ADCA