Publikačná činnosť

Kovaľ, Vladimír

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • KOVAĽ, Vladimír** – VIOLA, Giusuppe – ZHANG, Man – FÁBEROVÁ, Mária – BUREŠ, Radovan – YAN, Haixue. Dielectric relaxation and conductivity phenomena in ferroelectric ceramics at high temperatures. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, p. 2886-2902. ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.12.015 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami) Typ: ADCA
  • LI, Pengtao – WANG, Aijuan – QI, Meng – ZHAO, Chenxi – LI, Zhaobo – WANG, Zhanhong – KOVAĽ, Vladimír – YAN, Haixue. Microstructure evolution and the deformation mechanism in nanocrystalline superior-deformed tantalum. In Nanoscale, 2024, vol. 16, iss. 9, pp. 4826-4840. ISSN 2040-3364. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3nr04183b (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
  • SHI, Y. – KOVAĽ, Vladimír** – JIA, Chenglong**. Dynamic magnetoelectric effect in bismuth-layer structured aurivillius ceramics. In Applied Physics Letters, 2024, vol. 124, art. no. 182903-1 – 182903-7. ISSN 0003-6951. (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA