Publikačná činnosť

Kováč, František

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • KOVÁČ, František** – PETRYSHYNETS, Ivan – KOČIŠKO, Róbert – PETROUŠEK, Patrik – FALAT, Ladislav. Effect of preheating on the mechanical workability improvement of high-strength electrical steels during tandem cold rolling. In Metals-Basel, 2023, vol. 13, p. 1415-1 – 1415-22. (2022: 2.9 – IF, Q2 – JCR, 0.58 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2075-4701. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/met13081415 (APVV-21-0418 : Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite. VEGA 2/0106/21 : Vývoj nekonvenčného termo-mechanického postupu finálneho spracovania izotropných elektrotechnických ocelí. APVV-18-0207 : Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektroocelí pre trakčné motory elektromobilov) Typ: ADCA