Publikačná činnosť

Kupková, Miriam

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • ORIŇAKOVÁ, Renáta – GOREJOVÁ, Radka** – ČÁKYOVÁ, Viktória – DŽUPON, Miroslav – KUPKOVÁ, Miriam – SOPČÁK, Tibor – ÖZALTIN, Kadir – MIČUŠÍK, Matej – PETRUŠ, Ondrej – OMASTOVÁ, Mária – VOJTKO, Marek – SÁHA, Petr. Biodegradable zinc-based materials with a polymer coating designed for biomedical applications. In Journal of Applied Polymer Science, 2024, vol. 141, iss. 2, art. no. e54773. (2023: 0.557 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0021-8995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/app.54773 Typ: ADCA