Publications

,

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
 • ANDREJOVSKÁ, JanaPETRUŠ, Ondrej**MEDVEĎ, DávidVOJTKO, Marek – RIZNIČ, Marcel – KIZEK, Peter – DUSZA, Ján. Hardness and indentation modulus of human enamel and dentin. In Surface and Interface Analysis, 2023, vol. 55, p. 270-278. ISSN 0142-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/sia.7187 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov) Typ: ADCA
 • BERA, Cyril**STREČKOVÁ, Magdaléna. Elektrokatalyzátory na báze fosfidov pre rozklad vody. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 16. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – FÁBEROVÁ, MáriaBUREŠ, RadovanSTREČKOVÁ, MagdalénaSZABÓ, Juraj. Magnetic properties of iron based composite materials with magnetically active insulation of particles. In 26th Conference of Slovak Physicists, 05. – 08. september 2022, Košice : Proceedings. – Košice, Slovak republic : Slovak Physical Society, 2022, p. 99-100. ISBN 978-80-89855-19-3. (Conference of Slovak Physicist) Typ: AFD
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana – DOBÁK, Samuel – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária – WEIDENFELLER, Bernd – BEDNARČÍK, Jozef – ONDERKO, František. Magnetické vlastnosti kompozitných materiálov Fe@ferit pripravených metódou "suchého" povlakovania častíc. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 11. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • BUREŠ, Radovan**FÁBEROVÁ, MáriaBIRČÁKOVÁ, Zuzana – BEDNARČÍK, Jozef – MILYUTIN, VasilyPETRYSHYNETS, Ivan – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – DILÝOVÁ-HATRAKOVÁ, Michaela. High pressure compaction of soft magnetic iron powder. In Powder Technology, 2023, vol. 421, art. no. 118434. ISSN 0032-5910. (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia) Typ: ADCA
 • CENIGA, Ladislav**. Interstitial strengthening in anisotropic metals. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022. 100 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/NCEG9468. ISBN 979-8-88697-111-8 Typ: AAA
 • CENIGA, Ladislav**. Mathematical determination of residual stresses in two-component materials. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022. 94 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/BLHY9905. ISBN 979-8-88697-112-5 Typ: AAA
 • DOBÁK, Samuel** – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária. On the ferrite-controlled iron coupling for enhanced soft magnetic hybrid composites via first-order reversal curves. In Acta Materialia, 2023, vol. 246, p. 118667-1 – 118667-10. ISSN 1359-6454. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118667 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADCA
 • GOREJOVÁ, Radka – ORIŇAKOVÁ, Renáta** – ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana – SOPČÁK, Tibor – ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana – SCHNITZER, Marek – KOHAN, Miroslav – HUDÁK, Radovan. Electrochemical deposition of a hydroxyapatite layer onto the surface of porous additively manufactured Ti6Al4V scaffolds. In Surface & Coatings Technology, 2023, vol. 455, p. 129207-1 – 129207-10. ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2022.129207 Typ: ADCA
 • HU, Zimeng – KOVAĽ, Vladimír – YUE, Yajun – ZHANG, M. – JIA, Chenglong** – ABRAHAMS, Isaac** – YAN, Haixue**. Structural evolution and coexistence of ferroelectricity and antiferromagnetism in Fe, Nb co-doped BaTiO3 ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, p. 2460-2468. ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.01.034 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • LI, Boyuan – YAN, Zhongna** – ZHOU, Xuefan – QI, He – KOVAĽ, Vladimír – LUO, Xiaogang – LUO, Hang** – YAN, Haixue – ZHANG, Dou. Achieving ultrahigh energy storage density of La and Ta codoped AgNbO3 ceramics by optimizing the field-induced phase transitions. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, vol. 15, p. 4246-4256. ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.2c20508 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • LI, Meng-Chang – CHENG, Zanlin – DUSZA, Ján – SONG, Zhuolin – XIAO, Fangkun – GONG, Manfeng – SUN, Shangyue – ZHANG, Chengyu. Wear behaviour of graphene platelets reinforced WC-Co cemented carbide. In Advances in Applied Ceramics, 2022, vol. 121, no. 4, p. 143-149. (2021: 2.475 – IF, Q2 – JCR, 0.434 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1743-6753. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17436753.2022.2121531 Typ: ADCA
 • LOFAJ, František**KVETKOVÁ, Lenka – ROCH, T. – DOBROVODSKÝ, Jozef – GIRMAN, VladimírKABÁTOVÁ, Margita – BEŇO, Matúš. Reactive HiTUS TiNbVTaZrHf-Nx coatings: Structure, composition and mechanical properties. In Materials, 2023, vol. 16, p. 563-1 – 563-27. ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16020563 (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
 • MILYUTIN, Vasily**BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária. Effect of process control agent on mechanical alloying of Fe-Ga solid solution. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 9. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • MOLČANOVÁ, ZuzanaBALLÓKOVÁ, BeátaŠUĽOVÁ, KatarínaOROSZOVÁ, Lenka – GLOC, Michal – CIUPIŇSKI, Lukasz – SAKSL, Karel**. Residual stresses of explosively welded bimetal studied by hard X-ray diffraction. In Procedia Structural Integrity, 2023, vol. 43, p. 89-94. ISSN 2452-3216. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • NESLUŠAN, M.** – BIRČÁKOVÁ, ZuzanaMILYUTIN, Vasily – ČILLIKOVÁ, Mária – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária. Influence of pressure on Barkhausen noise in Fe soft magnetic composites. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 10. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • RAVI, Soundariya**BIRČÁKOVÁ, ZuzanaMILYUTIN, VasilyBUREŠ, Radovan. Structure and physical properties of soft magnetic powders based on gradient structure. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 19. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • SHARMA, Sandan Kumar** – FIDES, MartinHVIZDOŠ, Pavol – REECE, Michael J. – GRASSO, Salvatore. Flash spark plasma sintering of SiC: Impact of additives. In Silicon, 2022, vol. 14, p. 7377-7382. (2021: 2.941 – IF, Q3 – JCR, 0.492 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1876-990X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12633-021-01407-7 Typ: ADCA
 • SCHLACHER, Josef** – CSANÁDI, TamásVOJTKO, Marek – PAPŠÍK, Roman – BERMEJO, Raúl. Micro-scale fracture toughness of textured alumina ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, p. 2943-2950. ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.06.028 Typ: ADCA
 • VOVK, Sviatoslav – DOBÁK, Samuel – FÜZER, J.** – KOLLÁR, P. – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária. Loss separation and thermal studies of Fe/SiO2/ferrite soft magnetic composites. In Journal of Alloys and Compounds, 2023, vol. 945, art. no. 169254-1 – 169254-10. ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169254 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADCA
 • VOVK, Sviatoslav – FÜZER, J. – DOBÁK, Samuel – TSAKALOUDI, Vasiliki – KOLLÁR, P. – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária – ZASPALIS, Vassilios T. Novel soft magnetic composites with insulating layers formed by ferrite at elevated temperatures. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 18. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • ZHANG, M. – KOVAĽ, Vladimír – SHI, Y. – YUE, Yajun – JIA, Chenglong** – WU, Jiagang – VIOLA, Giusuppe – YAN, Haixue. Magnetoelectric coupling at microwave frequencies observed in bismuth ferrite-based multiferroics at room temperature. In Journal of Materials Science and Technology, 2023, vol. 137, p. 100-103. ISSN 1005-0302. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.07.040 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami) Typ: ADCA